top of page

Velkommen i Paarup Køreskole

 

Praktisk information

Du skal senest ved 3. mødegang medbringe følgende: Lægeerklæring, Pasfoto, Samtykkeerklæring (kun hvis du ikke er fyldt 18 år) Førstehjælpsbevis.

Førstehjælpsbevis kan Paarup Køreskole hjælpe med - spørg for pris, info, m.m.

 

Betaling: 

Se pris under fanen, Lovpakker/Pris

 

Lovpakken kan betales på en gang, eller deles i to rater:

 

1.rate: Se dato på faktura, som udleveres ved opstart.

 

2. rate: Se dato på faktura, som udleveres ved opstart.

 

Beløbet skal ske via Bankoverførsel til Fynske Bank: Reg. nr. 6857 Konto nr. 0001093779

Husk at skrive i feltet ”besked til modtager” hvilket elevnavn der betales for.

 

Ekstra ydelser: Kørelektioner udover lovpakken 700 kr. pr. lektion (45 min.) disse afregnes pr. gang.

Ekstraordinær administration: 300kr pr. påbegyndt time.

Teorilektioner: Foregår på en fast dag i ugen, for Paarup hold i Paaruphallen og for Morud hold i Langesøhallen (evt. ændringer aftales ugen før)

 

Kørelektioner: Foregår efter aftale med eleven, dog kan det for eleven blive nødvendigt at tage fri for arbejde/studie eller lign. i forbindelse med nogle kørelektioner, samt prøver og baner. Køretimerne kan aftales på alle ugens dage, også på helligdage. Udebliver man fra en køretime, uden at give besked i god tid, vil man blive opkrævet for de aftalte kørelektioner. (700kr. pr. lektion)

 

Manøvrebane og Køreteknisk anlæg:

Det er vigtigt, at du møder op på banen til aftalt tid, da man selv skal afholde udgiften til en ny bane(1500 kr.) hvis man udebliver uden grund. Så evt. afbud eller forsinkelse skal ske, så hurtigt som muligt.

 

Teoriprøve/Køreprøve:

Henimod slutningen af forløbet skal du tilmeldes en teoriprøve.  Før du kan tilmeldes til prøven skal du betale et gebyr til Færdselsstyrelsen (1170kr) Du får tilsendt et betalingslink i din e-boks, og først når dette er betalt, kan kørelæreren bestille en prøve til dig. Når prøvedato er bestilt, kan prøven kun afbestilles 5 hverdage før den endelige prøvedato.

 

Tusind tak fordi du har valgt Paarup Køreskole.

 

De bedste hilsner

Din kørelærer Martin Greiner

bottom of page